ราคาที่ยืดหยุ่น

ทดลองใช้ฟรี คุณสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลและแบนด์วิธได้สูงสุด 20GB ในขณะที่ใช้งาน Imagelato ได้ฟรี คุณสามารถสมัครหนึ่งในแผนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและแบนด์วิธ:

ฟรี
พื้นที่เก็บข้อมูล 20GB
20GB แบนด์วิดท์
ลงทะเบียน
Basic$19
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูล 40GB
40GB แบนด์วิดท์
Plus$49
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB
100GB แบนด์วิดท์
Pro$89
ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเดือน
พื้นที่เก็บข้อมูล 1000GB
1000GB แบนด์วิดท์